Om den nationale trivselsmåling

Alle folkeskoler skal i perioden 20. januar – 20. marts 2022 gennemføre den nationale trivselsmåling blandt eleverne. 

Elevernes trivsel skal måles årligt på alle landets folkeskoler. Det sker som led i folkeskolereformens nationale mål om, at elevernes trivsel skal styrkes. Trivselsmålingen skal gennemføres blandt eleverne i børnehaveklassen til og med 9. klasse på alle folkeskoler, herunder også specialskoler. Få mere at vide om den nationale trivselsmåling her.

Børne- og undervisningsministeriet har udviklet vejledningsmateriale til arbejdet med at forberede, gennemføre og følge op på den nationale trivselsmåling i folkeskolen, hvilket kan findes her.

Undervisningsministeriets Trivselsværktøj

Børne- og Undervisningsministeriet stiller et gratis måleværktøj til rådighed for landets folkeskoler. Værktøjet indeholder faciliteter til gennemførelse af den obligatoriske trivselsmåling for skolernes elever. I løsningen kan skolen planlægge målingen og følge den igangsatte måling via svarprocentsrapporter.

Her kan du kort læse mere om mulighederne i triselsværktøjet.

Læs mere om brugen af Uni-login til at tilgå trivselsværktøjet og trivselsrapporter.